Το πόδι λειτουργεί ως ένα σημαντικό τμήμα της κατώτερης κινητικής αλυσίδας και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διανέμει και να απορροφά τις κινητικές δυνάμεις κατά τη στηρικτική φάση της βάδισης. Το βάρος του σώματος κατά τη βάδιση επικεντρώνεται στο πόδι και την ποδοκνημική άρθρωση. Καθώς το βάρος μας πολλαπλασιάζεται, οι αρθρώσεις του κάτω άκρου καταπονούνται, με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι πιθανότητες για τραυματισμούς και λειτουργικά προβλήματα. Εάν το πόδι πρηνίζει (πτώση καμάρας) ή υπτιάζει (άρση καμάρας) περισσότερο από το φυσιολογικό, οι άξονες αναβηματισμού μεταβάλλονται. Οι συνέπειες αυτής της μεταβολής είναι συμπτώματα, όπως η κούραση και ο πόνος, κυρίως στο πίσω μέρος των ποδιών, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί πολύωρη ορθοστασία. Για όσους έχουν δύσκαμπτο πόδι, τα συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα διαστρέμματα, τα κατάγματα εκ κοπώσεως και τα προβλήματα με τα γόνατα, το ισχίο και την οσφύ. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με τη λανθασμένη βάδιση και τη μη σωστή απορρόφηση των μηχανικών καταπονήσεων.

Για την αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών κατασκευάζονται ειδικά ορθωτικά πέλματα. Τα πέλματα αυτά είναι από υλικά διαφορετικών πυκνοτήτων και η επιλογή τους γίνεται ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του κάθε ατόμου. Φορώντας ένα ζευγάρι ορθωτικά πέλματα, κάθε υπόδημα μετατρέπεται σε ορθοπεδικό. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία του ποδιού, αποφεύγοντας λανθασμένους υπτιασμούς και πρηνισμούς, καθώς και η απορρόφηση κραδασμών κατά την διάρκεια της βάδισης. Έμμεσα λοιπόν, τα πέλματα αυτά εκτείνουν την προστασία τους στις υπόλοιπες αρθρώσεις του κάτω άκρου, αλλά και διαφυλάσσουν και την οσφύ από τραυματισμούς και άλλα χρόνια προβλήματα. Ο ρόλος των ορθωτικών πελμάτων είναι ο έλεγχος της υπερβολικής και πιθανόν της επικίνδυνης κίνησης της ποδοκνημικής άρθρωσης και του πρόσθιου μέρους του ποδιού, βοηθώντας στη μείωση των υπερβολικών καταπονήσεων. Δεν προορίζονται για να αλλάξουν ή να διορθώσουν τις ανωμαλίες του πέλματος, αλλά για να μειώσουν τον πόνο και να βελτιώσουν τη λειτουργία του ποδιού κατά τη βάδιση. Τα ορθωτικά πέλματα αποτελούνται από δυο μέρη, την πρόσθια και την οπίσθια ανύψωση. Ο σκοπός της πρόσθιας ανύψωσης παρέχει υποστήριξη στις παραμορφώσεις του πρόσθιου τμήματος του ποδιού, ενώ σκοπός της οπίσθιας ανύψωσης είναι να θέτει το οπίσθιο τμήμα του ποδιού όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ουδέτερη θέση και η λειτουργία της είναι πιο σημαντική κατά τη βάδιση για την επαφή της πτέρνας με το έδαφος.
Η ανακούφιση από τον πόνο και η ικανότητα των πασχόντων να επιστρέφουν σε προηγούμενα επίπεδα δραστηριότητας είναι τα κύρια κριτήρια που χαρακτηρίζουν την επιτυχία της ορθωτικής θεραπείας.

ΠελματογράφοςΟ ψηφιακός πελματογράφος είναι ένα σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο σύστημα καταγραφής και μελέτης των πιέσεων  και δυνάμεων που ασκούνται στην πελματιαία επιφάνεια του άκρου πόδα από το υποκείμενο βάρος του σώματος κατά τη στάση και βάδιση. Αποτελείται από ειδικό δάπεδο, πλατφόρμα και πρόγραμμα συνεργασίας με Η/Υ.

Πραγματοποιεί Δυναμική-Στατική Ανάλυση –Stabilometry. Αποτυπώνει το ίχνος του πέλματος για την απολύτως προσωποποιημένη παραγωγή πελμάτων.

Ο πελματογράφος, είναι ένα σύστημα τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στην:

  • Ορθοπεδική
  • Παιδιατρική
  • Αθλητιατρική
  • Φυσικοθεραπεία

Το λογισμικό (software) αξιολογεί και διαχειρίζεται τις διάφορες τιμές που αφορούν στην ανάλυση πίεσης του ποδιού σε κίνηση, την αναγνώριση των ουλών στο πέλμα, τη μέγιστη πίεση πρόσφυσης του ποδιού το ίχνος του πέλματος. Επιτρέπει την πλήρη ανάλυση της ισορροπίας του σώματος. Μέσω του πελματογράφου και της σωστής αξιολόγησης  κατασκευάζονται πέλματα που ανταποκρίνονται και στην παραμικρή ιδιαιτερότητα του ασθενούς , εύχρηστα και ανθεκτικά που ταιριάζουν σε όλους τους τύπους παπουτσιών.

This post is also available in: Αγγλικα