Ο επαναλαμβανόμενος μυοσκελετικός πόνος ή μυοσκελετική δυσλειτουργία έχει σημαντική επίπτωση στο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, της παραγωγικότητας, της εργασίας και της ποιότητας της ζωής.

Η κίνηση του μυοσκελετικού μας συστήματος ελέγχεται αποκλειστικά από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) που παίζει το βασικότερο ρόλο στην επεξεργασία της πληροφορίας που λαμβάνεται από τις αισθήσεις του οργανισμού. Το ΚΝΣ μαζί με το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα ελέγχουν την κινητική συμπεριφορά ενός οργανισμού. Συχνά, εμφανίζει λάθος πρότυπα κίνησης, λάθος αρθροκινηματική λειτουργία εμφανίζοντας έτσι ένα ανθρώπινο σύστημα χωρίς καλό κινητικό έλεγχο.

Το κλειδί για τη διαχείριση της κινητικής δυσλειτουργίας και του κινητικού ελέγχού (kinetic control) είναι η σωστή αξιολόγηση που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των διαφόρων προσαρμογών του μυοσκελετικού που έχει επιφέρει το ίδιο μας το ΚΝΣ. Αυτό επιτυγχάνεται μετά από μια ολοκληρωμένη διαδικασία κλινικού συλλογισμού, κλινικής παρατήρησης και κλινικών τεστ από τον θεραπευτή, ώστε να αξιολογήσει όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σωστή κινητική λειτουργία.

This post is also available in: Αγγλικα