Η μεταταρσαλγία είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον πόνο στο κάτω και μπροστά μέρος του ποδιού (περιοχή των κεφαλών των μεταταρσίων).

Συνήθως ο πόνος εντοπίζεται κάτω από τις κεφαλές του 2ου, 3ου, ή 4ου μεταταρσίου. Χαρακτηρίζεται από τους ασθενείς ως βαθύ, σταθερό άλγος με ή χωρίς καυσαλγία (αίσθημα καψίματος).

Ουσιαστικά, πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία κάποιο από τα μετατάρσια του ποδιού (μακριά οστά που καταλήγουν στα δάκτυλα) έχει υποστεί «πτώση», δηλαδή ακουμπάει με μεγαλύτερη πίεση στη κάτω επιφάνεια του ποδιού.

Έτσι ανάλογα με το βαθμό ορθοστασίας, το σωματικό βάρος, τον τύπο υποδήματος που φοράει ο άνθρωπος και τα εδάφη στα οποία κινείται, τα συμπτώματα θα εμφανιστούν αργότερα ή γρηγορότερα.

Το κυριότερο σύμπτωμα της πάθησης είναι ο πόνος στο πρόσθιο τμήμα του ποδιού. Επιδεινώνεται κυρίως με τη βάδιση και βελτιώνεται στην ανάπαυση.

Ένα ακόμα κύριο χαρακτηριστικό της πρωτοπαθούς μεταταρσαλγίας είναι η εμφάνιση κάλου στο πέλμα κάτω από τις κεφαλές των μεταταρσίων, ο οποίος στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι ανώδυνος, αλλά στην πορεία όμως καθίσταται εξαιρετικά ενοχλητικός. Συχνά συνοδεύεται και με γαμψοδακτυλία του 2ου ή / και του 4ου δακτύλου.

This post is also available in: Αγγλικα