Διαγνωστικά tests

Με τα tests προσδιορίζουμε πού είναι το πρόβλημα, κεντρικά ή περιφερικά.

Κάμψη - Έκταση

Με την κάμψη – έκταση ή πλάγια κάμψη της κεφαλής ή της σπονδυλικής στήλης επιδρούμε στα νευροδυναμικά

Χειρισμοί στα Άκρα

Με τους χειρισμούς στα άκρα επιδρούμε στο περιφερικό νευρικό σύστημα.

Για παράδειγμα, σε ένα τραυματισμό ενός νεύρου στο επίπεδο του τρήματος (σημείο όπου βγαίνει το νεύρο από το νωτιαίο σωλήνα), ο παραπάνω συνδετικός ιστός που αναπτύσσεται εκεί, λόγω του τραυματισμού πιέζει ακόμη περισσότερο το νεύρο. Η κινητοποίηση του νευρικού ιστού έχει σαν στόχο να «διευρύνουμε» το σημείο του τραυματισμού και με την ελαστικότητα πλέον να μην πιέζεται το ίδιο σημείο του νεύρου.

Το slump test είναι διαγνωστικό, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά και σε μια ριζίτιδα (διάταση κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος).

Κινητοποίηση:

  • μέσου και ωλένιου νεύρου στα άνω άκρα
  • κνημιαίου και περονιαίου νεύρου στα κάτω άκρα.

Ενδείξεις:

  • κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
  • ριζίτιδες
  • παρέσεις νεύρων
  • προβλήματα νωτιαίου μυελού
  • εγκεφαλικό, εγκεφαλική παράλυση
  • Σ.Κ.Π. (σκλήρυνση κατά πλάκας)
  • πονοκεφάλοι

This post is also available in: Αγγλικα