Η λέξη οσφυαλγία προέρχεται από τις λέξεις  οσφύς (μέση) και άλγος (πόνος), περιγράφοντας δηλαδή, τους πόνους της μέσης.

Αφορά κάθε πόνο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ανεξάρτητα από την αιτία που τον προκαλεί. Δεν είναι δηλαδή ασθένεια, αλλά σύμπτωμα υπάρχουσας ασθένειας.

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες, το 80% του γενικού πληθυσμού θα έχει έστω μία κρίση οσφυαλγίας κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ανάλογα με τη διάρκειά της η οσφυαλγία διακρίνεται σε τρεις μορφές:

  1. Στην οξεία οσφυαλγία που έχει διάρκεια μικρότερη από 6 εβδομάδες και αντιπροσωπεύει το 85% όλων των περιπτώσεων οσφυαλγίας.
  2. Στην υποξεία οσφυαλγία που έχει διάρκεια από 6 μέχρι 12 εβδομάδες και αντιπροσωπεύει το 10% όλων των περιπτώσεων οσφυαλγίας.
  3. Στη χρόνια οσφυαλγία που έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 12 εβδομάδες και αντιπροσωπεύει το 5% όλων των περιπτώσεων οσφυαλγίας.

Ανεξάρτητα από τη μορφή της οσφυαλγίας, ένα ιδιαίτερο κλινικό χαρακτηριστικό της είναι ότι υποτροπιάζει πολύ συχνά. Σε επιδημιολογικές μελέτες έχει βρεθεί ότι στο 75% των περιπτώσεων η οσφυαλγία υποτροπιάζει τουλάχιστον μια φορά μέσα σε ένα χρόνο.

This post is also available in: Αγγλικα