Στο φυσικοθεραπευτήριο Physiokinesis στοχεύουμε στην αρχική αξιολόγηση και συνεχής επανεκτίμηση του ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη μας τις κλινικές εξετάσεις αλλά και εφαρμόζοντας μια σειρά διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης του μυοσκελετικού και νευρομυϊκού συστήματος. Γνωρίζοντας καλά την εμβιομηχανική του ανθρωπίνου συστήματος, τις αλληλεπιδράσεις της ανατομίας και της κινησιολογίας της περιοχής, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε το καταλληλότερο πρόγραμμα αποκατάστασης της υγείας του ασθενούς. Τα φυσιοθεραπευτικά μέσα για το σκοπό αυτό είναι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (ηλεκτροθεραπείες, υπέρηχοι, διαθερμίες, laser, biofeedback, T.E.N.S, μαγνητικά πεδία, Tecar therapy κ.α.).

Μέθοδοι θεραπείας: Manual Therapy, Human movement analysis (Kinetic Control),  I.M.S, Medical Exercise Therapy, P.N.F, Mulligan, Trigger Points, Kinesiotaping κ.α.

This post is also available in: Αγγλικα