Το σύνδρομο κοιλιακών – προσαγωγών είναι μία σχετικά συχνή πάθηση που επηρεάζει συνήθως αρκετούς αθλητές. Η περιοχή που καταφύονται οι κοιλιακοί και εκφύονται οι προσαγωγοί είναι σχεδόν η ίδια. Έτσι λοιπόν, ένας τραυματισμός στους κοιλιακούς επηρεάζει άμεσα τους προσαγωγούς και το αντίστροφο.

Το σύνδρομο κοιλιακών – προσαγωγών μπορεί να επέλθει είτε από οξύ είτε από χρόνιο τραυματισμό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έναρξη των συμπτωμάτων είναι αργή, έρχεται μετά από επαναλαμβανόμενη κόπωση ή και μακρά περίοδο έντονης σωματικής άσκησης-προπονήσεων ή αγώνων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται στην έκφυση του προσαγωγού ή στην κατάφυση του ορθού κοιλιακού (ή και στα δύο σημεία ταυτόχρονα), συνήθως στην μια από τις δύο πλευρές – και σπάνια αμφοτερόπλευρα.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πόνο στους κατώτερους κοιλιακούς μύς
  • Πόνο στη βουβωνική χώρα
  • Αίσθημα βάρους στη περιοχή των κοιλιακών μυών αλλά και των προσαγωγών μυών

Τα συμπτώματα οξύνονται με δραστηριότητες/αθλήματα στα οποία γίνονται κινήσεις ταχύτητας, στροφής και κάμψης του κορμού. Μπορεί να επιδεινωθούν κατά το βήξιμο ή το φτέρνισμα.

This post is also available in: Αγγλικα