19622

 

Ο ώμος αποτελείται από 2 οστά το βραχιόνιο και την ωμοπλάτη. Η άρθρωση του ώμου νοείται η γληνοβραχιόνια άρθρωση, μεταξύ της ωμογλήνης της ωμοπλάτης και της κεφαλής του βραχιονίου οστού. Αυτή η άρθρωση σταθεροποιείται από του συνδέσμους που την περιβάλουν και από τους μύες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην άρθρωση.  Η ελάχιστη οστέινη σταθερότητα στον ώμο επιτρέπει ένα μεγάλο εύρος  κίνησης (ROM). Η δομές των μαλακών ιστών είναι οι κύριοι σταθεροποιητές της  γληνοβραχιονίου.

Οι μύες του στροφικού πετάλου του ώμου αποτελούνται από 4 μύς που ελέγχουν 3 βασικές κινήσεις: την απαγωγή, την έσω στροφή και την έξω στροφή του ώμου. Ο υπερακάνθιος είναι ο βασικός  μυς της απαγωγής του ώμου, οι μύες υπακάνθιος και ελάσσων στρογγύλος ελέγχουν την έξω στροφή και ο υποπλάτιος μυς ελέγχει την έσω στροφή. Οι μύες του στροφικού πετάλου παρέχουν δυναμική σταθεροποίηση στην κεφαλή του βραχιονίου επί του γληνοειδή βόθρου.

Η τενοντίτιδα υπερακανθίου είναι συχνά συνδεόμενη με το σύνδρομο πρόσκρουσης του ώμου. Τα αίτια της τενοντίτιδας υπερακανθίου μπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Οι εξωγενείς παράγοντες αναλύονται περαιτέρω σε πρωτογενή πρόσκρουση, η οποία είναι αποτέλεσμα της αυξημένης υπακρωμιακής φόρτισης, και σε δευτερεύουσα πρόσκρουση, η οποία είναι αποτέλεσμα της υπερφόρτωσης του  στροφικού πετάλου και της μυϊκής ανισορροπίας.  Σε αθλητές των οποίων το άθλημα περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες ρήψεις, η εμφάνιση αυτών συμπτωμάτων είναι συχνή.

Ο όρος τενοντίτιδα (tendinitis, tendonitis), είναι η παθολογική κατάσταση φλεγμονής του τένοντα που χαρακτηρίζει την οξεία φάση του προβλήματος. Εδώ, τα συμπτώματα είναι έντονα μέσα στο 24ωρο με έντονο πόνο και η φαρμακευτική αγωγή έχει τον κυρίαρχο ρόλο.

Στην υποξεία φάση, συνίσταται η εκτίμηση της βλάβης και ο σχεδιασμός του πλάνου φυσικοθεραπείας για την πλήρη αποκατάσταση του τένοντα.

Το manualtherapy, το  medicalexercisetherapy, το  kineticcontrol, το  kinesiotaping κ.α έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.

This post is also available in: Αγγλικα